Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Langkah-Langkah Untuk Menerima Ganjaran Hebat Dari Shopee, kiplePay, BESTPay dan KelantanPAY Melalui Kempen ‘Click, Pay & Earn’ Anjuran PTPTN

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah melancarkan kempen ‘Click, Pay & Earn’ yang menawarkan ganjaran hebat dari Shopee, kiplePay, BESTPay dan KelantanPAY.

Kempen ‘Click, Pay & Earn’ anjuran PTPTN ini diadakan bagi pembayaran balik pinjaman PTPTN dan penabungan dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) secara dalam talian.

Apakah Kempen ‘Click, Pay & Earn’?

Kempen ‘Click, Pay & Earn’ merupakan kempen kerjasama di antara PTPTN dengan beberapa rakan strategik seperti Shopee, KiplePay, BESTPay dan KelantanPAY.

Kempen ini bertujuan untuk menggalakkan dan memudahkan peminjam PTPTN dan pendeposit SSPN untuk membuat bayaran balik dan simpanan secara atas talian.

Menerusi kolaborasi ini, kemudahan saluran bayaran online ini adalah bertepatan dengan gaya hidup norma baharu yang menggalakkan masyarakat menggunakan teknologi di hujung jari dalam usaha mengurangkan rantaian COVID-19.

Tempoh

Tempoh kempen ini bermula pada 25 Mei 2021 sehingga 24 Jun 2021.

Dengan konsep “siapa cepat, dia dapat”, pengguna terawal yang menggunakan saluran ini berpeluang mendapat pulangan menarik yang ditawarkan.

Kelayakan

Kempen Click, Pay & Earn PTPTN

Terbuka kepada pengguna aplikasi Shopee, KiplePay, BESTPay dan KelantanPAY yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN atau penambahan deposit SSPN dalam tempoh kempen (tertakluk kepada terma dan syarat penyertaan).

Melalui kempen ini, pelanggan yang menggunakan aplikasi Shopee, kiplePay, BESTPay dan KelantanPAY untuk membuat bayaran balik pinjaman atau penambahan deposit SSPN dalam tempoh promosi akan berpeluang menerima pemberian coins/cashback dan tunai seperti berikut:

Saluran Jumlah Bayaran/Deposit Jumlah Pemberian Ganjaran
Shopee Minimum RM100.00 Cashback sebanyak 2,500 coins tertakluk kepada 30 bayaran balik pinjaman dan deposit SSPN pertama setiap hari dalam tempoh promosi.
kiplePay Minimum RM300.00 Cashback sebanyak RM20 tertakluk kepada 500 bayaran balik pinjaman atau deposit SSPN terawal dalam tempoh promosi.
BESTPay Minimum RM100.00 Wang tunai RM20 kepada 500 pelanggan terawal dan RM10 kepada 200 pelanggan berikutnya bagi bayaran balik pinjaman atau deposit SSPN terawal dalam tempoh promosi.
KelantanPAY Minimum RM100.00 Wang tunai RM10 kepada 100 pelanggan terawal dan RM5 kepada 100 pelanggan berikutnya bagi bayaran balik pinjaman atau deposit SSPN terawal dalam tempoh promosi.

LANGKAH-LANGKAH

Pengguna Shopee:

1) Hanya buat bayaran balik pinjaman atau simpanan minimum RM100 dalam satu (1) transaksi.

Ganjaran:

 • 2,500 coins x 30 pengguna terawal ke dalam akaun aplikasi Shopee setiap hari.
 • Hanya seorang pengguna layak untuk menerima sekali sahaja coins dalam tempoh kempen.

Pengguna KiplePay:

1) Hanya buat bayaran balik pinjaman atau simpanan minimum RM300 dalam satu (1) transaksi.

Ganjaran:

 • Cashback RM20 x 500 pengguna terawal ke dalam akaun e-wallet KiplePay (first come first serve basis).
 • Akan dikreditkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh transaksi.
 • Seorang pengguna aplikasi KiplePay hanya layak untuk menerima sekali sahaja cashback dalam tempoh kempen.

Pengguna BestPay:

1) Hanya buat bayaran balik pinjaman atau simpanan minimum RM100 dalam satu (1) transaksi.

Ganjaran:

 • Tunai RM20 x 500 pengguna terawal dan RM10 x 200 pengguna berikutnya.
 • Akan dimasukkan ke dalam akaun yang dibayar.
 • Setiap penerima layak menerima pemberian tunai sekali sahaja dalam tempoh kempen.

Pengguna KelantanPAY:

1) Hanya buat bayaran balik pinjaman atau simpanan minimum RM100 dalam satu (1) transaksi.

Ganjaran:

 • Tunai RM10 x 100 bagi pengguna terawal dan RM5 x 100 bagi pengguna berikutnya.
 • Akan dimasukkan ke dalam akaun yang dibayar sama ada ke akaun pinjaman PTPTN atau SSPN.
 • Seorang pengguna aplikasi KelantanPAY hanya layak menerima pemberian tunai sekali sahaja dalam tempoh kempen.

Pertanyaan

Careline: 03-2193 3000 (Isnin – Jumaat, 9 pagi– 5 petang)

Sumber: Portal Rasmi PTPTN

Leave a Reply

Your email address will not be published.