Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Langkah-Langkah Untuk Memohon Permit Pergerakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dan Muat Turun Borang Kebenaran Merentas Daerah/Negeri

Orang ramai yang layak kini boleh memohon permit pergerakan dari pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan muat turun borang kebenaran untuk merentas daerah dan negeri.

Mereka yang berkelayakan di bawah peraturan rentas sempadan ini termasuklah untuk kes-kes tertentu seperti ziarah kematian, kecemasan dan bekerja sendiri.

Permit serta surat pengesahan yang sah sahaja dibenarkan melepasi sekatan jalan raya (SJR) semasa total lockdown atau Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0 kali ini yang bermula dari 1 Jun dan dilanjutkan ke 28 Jun 2021.

BACA: Cara-Cara Semak Surat Pengesahan Daripada Kementerian/Agensi Yang Diterima Pakai Oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) Di Sekatan Jalan Raya (SJR) Mulai 8 Jun 2021

Permit serta borang untuk merentas daerah dan negeri ini wajib dikemukakan oleh orang ramai ketika pemeriksaan oleh pihak polis semasa SJR.

Tarikh penguatkuasaan

Mulai 1 Jun 2021 (mulai 12.01 pagi) sehingga 28 Jun 2021 (11.59 malam), pergerakan rentas daerah dalam kawasan PKP dan rentas negeri lain tanpa kebenaran PDRM adalah TIDAK DIBENARKAN.

BACA: Langkah-Langkah Untuk Memohon Kebenaran Syarikat Beroperasi Semasa PKP Melalui Sistem CIMS 3.0 MITI

PDRM bertanggungjawab melaksanakan kawalan ke atas kawasan tempatan jangkitan dengan bantuan ATM dan APM RELA. Laluan keluar masuk kawasan PKP ditutup dan dikawal kemasukan oleh PDRM.

Arahan tetap ini adalah mengikut Peraturan 16 P. U. (A) 243/2021, Akta 342 dan Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) Pindaan 2021.

MUAT TURUN: SOP Am Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0 (tarikh akhir kemaskini pada 2 Jun 2021)

LANGKAH-LANGKAH

Orang ramai yang ingin memohon permit pergerakan dari pihak polis menggunakan borang kebenaran untuk merentas daerah dan negeri perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1) Muat turun, isi dan cetak dua (2) salinan Borang Permit Pergerakan berikut:

 

  • Borang Permit Pergerakan PKP (2 salinan) ATAU;

Surat-PKP

(untuk muat turun, klik pautan ini: Borang Permit Pergerakan PKP)

 

  • Borang Permit Pergerakan PKPB (2 salinan)

Surat-PKPB

(untuk muat turun, klik pautan ini: Borang Permit Pergerakan PKPB)

 

Jika tiada akses internet atau kemudahan cetak, dapatkan borang tersebut di mana-mana balai polis berhampiran.

2) Hadir sendiri ke balai polis berhampiran bersama borang yang telah diisi untuk mendapatkan kebenaran polis di kaunter pertanyaan. Dokumen sokongan mungkin diperlukan bagi tujuan mendapatkan kelulusan.

3) Satu (1) salinan yang telah ditandatangani dan dicop oleh pegawai polis di kaunter pertanyaan tersebut akan diberikan kepada pemohon yang berjaya mendapat kelulusan.

4) Borang permit yang telah ditandatangani dan dicop tadi, hendaklah dibawa bersama sepanjang pergerakan dan ditunjukkan kepada petugas sekiranya diminta semasa pemeriksaan polis di SJR.

  • Semua permohonan surat kebenaran polis boleh dibuat pada bila-bila masa atau lebih awal dari tarikh pergerakan di semua balai polis berhampiran.

Maklumat tambahan

Untuk maklumat lanjut mengenai langkah-langkah memohon permit pergerakan polis dan hal-hal berkaitan muat turun borang kebenaran merentas daerah atau negeri, sila hubungi:

Hotline PDRM: 03-2266 3333, 03-2031 9999

E-mel PDRM: [email protected]

Sumber: Facebook PDRM

Leave a Reply

Your email address will not be published.