Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Langkah-Langkah Untuk Memohon Skim Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Untuk Golongan Warga Emas

Berikut merupakan senarai skim bantuan bulanan yang ditawarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk golongan warga emas.

Mereka yang tergolong dalam kategori warga emas yang layak boleh membuat permohonan untuk menerima skim bantuan bulanan berikut dari JKM.

Baca juga: Cara Untuk Memohon Skim Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Untuk Golongan OKU

Kadar

RM500 sebulan untuk seorang (dinaikkan daripada RM350 mengikut peruntukan dalam Belanjawan 2021)

Tujuan

Bantuan ini diberikan kepada warga emas untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

Syarat-syarat

  1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
  2. Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;
  3. Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa; dan
  4. Warga emas yang bukan tinggal di:
  • Institusi kendalian JKM; atau
  • Pusat jagaan harian/berkediaman yang memberi kemudahan/perkhidmatan secara percuma;

ATAU

  1. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPKM).
  • Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian di seluruh negara.
  • Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon.
  • Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

Skim Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Untuk Golongan Warga Emas

LANGKAH-LANGKAH

Pemohon diminta membawa dokumen sokongan dan hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian dengan membawa:

1) Salinan Kad Pengenalan diri pemohon.

2) Salinan Kad Pengenalan suami/isteri/ibu/bapa/anak yang tinggal bersama.

3) Salinan sijil kelahiran anak-anak /ahli keluarga yang tinggal bersama.

4) Salinan penyata gaji (jika ada) dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

5) Borang-borang yang berkaitan: (sila klik pautan di bawah untuk muat turun)

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan mengenai bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi warga emas, sila hubungi JKM berhampiran atau Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui:

Telefon: 03-8323 1000

E-mel: [email protected]

Sumber: Portal Rasmi JKM

Leave a Reply

Your email address will not be published.