Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Cara Untuk Majikan Memohon Kit Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan PERKESO

PERKESO telah melaksanakan Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan yang memberikan kemudahan kepada majikan bagi mendapatkan kit ujian saringan untuk setiap pekerjanya.

Apakah Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan PERKESO?

Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan merupakan program yang dibangunkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) untuk membekalkan Rapid Test Kit (RTK) Antigen kepada majikan susulan pembukaan semula sektor ekonomi semasa Fasa 1 dan Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara (PPN).

Syarat kelayakan

Program ini terbuka kepada semua majikan yang aktif mencarum dengan PERKESO di mana semua pekerja termasuk pekerja asing adalah layak berdasarkan semakan caruman aktif pekerja dalam portal ASSIST PERKESO.

Tarikh perlaksanaan

Program ini mula dilaksanakan pada 6 September 2021.

Tempoh penghantaran

Penghantaran kit ujian akan dibuat dalam tempoh sehingga sepuluh (10) hari daripada tarikh permohonan oleh majikan.

Baca juga: Cara Untuk Mendaftar Sebagai Majikan Bagi Menerima Program Subsidi Upah 4.0 (PSU 4.0) Di Bawah Pakej PEMULIH

Lokasi ujian saringan

Ujian saringan COVID-19 bagi program ini boleh dilaksanakan di mana-mana klinik, hospital atau tempat kerja.

Kos ujian saringan

Kos perkhidmatan yang dikenakan oleh klinik atau hospital perlu ditanggung oleh majikan.

LANGKAH-LANGKAH

1) Layari portal Program Saringan Prihatin (PSP) di https://psp.perkeso.gov.my

Kit Program Ujian Saringan COVID-19 PERKESO

2) Pilih ‘MAJIKAN’ dan klik ‘Account Registration’.

Klik ‘Account Registration’

3) Buat pendaftaran dengan mengisi butiran yang diperlukan dan klik ‘Register’. Majikan perlu menggunakan alamat e-mel yang didaftarkan di portal ASSIST PERKESO bagi mempercepatkan proses pendaftaran.

Klik ‘Register’

4) Selepas pendaftaran berjaya, majikan boleh terus membuat permohonan di portal PSP tersebut.

5) Setelah menerima bekalan kit ujian dalam tempoh sepuluh (10) hari, majikan seterusnya perlu menyelaraskan ujian saringan COVID-19 bersama klinik dan hospital yang telah dipilih.

NOTA:

  • Permohonan kit ujian hanya dibenarkan sekali sahaja bagi satu kod majikan.
  • Sekiranya bilangan kit ujian yang ingin dimohon melebihi bilangan pekerja yang layak, majikan hendaklah mengemaskini jumlah pekerja dan caruman di portal ASSIST PERKESO.
  • Pekerja yang pernah menjalani saringan di bawah mana-mana Program Saringan COVID-19 PERKESO seperti Program Saringan Prihatin (PSP) dan Program Saringan COVID-19 Pekerja Asing (PSPA) sebelum ini, masih layak untuk menerima kit ujian di bawah program ini.
  • Penghantaran bekalan kit ujian boleh dibuat berdasarkan lokasi-lokasi yang ditentukan oleh majikan.

Maklumat lanjut

Sebarang kemaskini berkenaan pelaksanaan program ini akan dikemukakan oleh PERKESO dari semasa ke semasa melalui portal PSP di https://psp.perkeso.gov.my.

Sebarang pertanyaan mengenai kit Program Ujian Saringan COVID-19 Fasa Pemulihan PERKESO ini boleh diajukan melalui e-mel [email protected] atau talian hotline 1-300-22-8000 atau 03-4264 5089.

Sumber: PERKESO

Leave a Reply

Your email address will not be published.