Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Cara Untuk Memohon Bantuan Kewangan RM3,000 Di Bawah Inisiatif PEMULIH Bagi Syarikat Pengendalian Pelancongan Berlesen MOTAC

Syarikat pengendalian pelancongan yang berlesen di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) kini boleh memohon bantuan kewangan sebanyak RM3,000 di bawah inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH).

Apakah bantuan kewangan PEMULIH MOTAC?

Bantuan kewangan ini diberikan oleh kerajaan sebagai pendorong atau kick-start kepada syarikat pengendalian pelancongan yang terkesan dengan pandemik COVID-19.

Ini merupakan bantuan kali kedua yang disalurkan oleh MOTAC yang sebelum ini telah memberi bantuan kewangan menerusi inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat Dan Ekonomi (PEMERKASA).

Jumlah bayaran

RM3,000 secara ‘one-off’.

Tarikh permohonan

Mulai 27 September 2021 sehingga 15 Oktober 2021.

Baca juga: Cara-Cara Untuk Merancang Percutian Ke Langkawi Di Bawah Program Gelembung Pelancongan MOTAC

Syarat kelayakan

1) Hanya syarikat perniagaan pengendalian pelancongan dan perniagaan agensi pengembaraan yang berlesen dengan MOTAC sahaja yang layak menerima bantuan kewangan ini.

2) Syarikat yang telah menerima bantuan kewangan RM3,000 di bawah inisiatif PEMERKASA adalah layak secara automatik bagi bantuan PEMULIH dan tidak perlu membuat permohonan lagi.

3) Permohonan baharu adalah perlu mengikut syarat berikut:

  • Hanya pemegang lesen yang masih sah berkuatkuasa dengan MOTAC semasa permohonan dibuat layak menerima bantuan kewangan ini.
  • Lesen yang telah tamat tempoh sah laku pada/selepas 1 Januari 2020 dan telah mengemukakan permohonan pembaharuan lesen yang lengkap berserta dengan bayaran fi proses sebelum/pada 15 Oktober 2021 berdasarkan Garis Panduan Pembaharuan Lesen sedia ada layak menerima bantuan kewangan ini.
  • Lesen yang telah tamat tempoh sah laku sebelum/ pada 31 Disember 2019 dan telah mengemukakan permohonan pembaharuan lesen dalam tempoh pelaksanaan PEMERKASA & PEMULIH 2021 (17 Mac 2021 sehingga 15 Oktober 2021) tidak layak dipertimbangkan untuk menerima bantuan kewangan ini.
  • Mana-mana syarikat yang mempunyai kompaun tertunggak yang dikeluarkan oleh MOTAC di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] atau Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 [Akta 594] masih layak untuk menerima bantuan kewangan ini.

Bantuan Kewangan RM3,000 Di Bawah Inisiatif PEMULIH MOTAC

4) Pemberian bantuan kewangan RM3,000 ini hanya akan diberikan kepada lesen Ibu Pejabat sahaja.

LANGKAH-LANGKAH

1) Layari http://motac.gov.my/pemulihmotac2021

2) Klik ‘Borang Permohonan Atas Talian’.

LANGKAH-LANGKAH

3) Baca ‘PERINGATAN’ dan pilih lokasi lesen induk Ibu Pejabat syarikat.

Pilih Negeri

4) Isi ‘BORANG PEMULIH TOBTAB’ yang boleh dimuat turun DI SINI.

Borang

5) Hantar permohonan setelah melengkapkan senarai semak yang boleh dimuat turun DI SINI.

5 Senarai Semak

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai cara untuk memohon bantuan kewangan RM3,000 di bawah inisiatif PEMULIH bagi syarikat pengendalian pelancongan berlesen MOTAC, sila hubungi:

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5, 62200 PUTRAJAYA
Telefon: 03 8000 8000
Laman web: http://motac.gov.my/pemulihmotac2021
E-mel: [email protected]

Sumber: Portal Rasmi MOTAC

Leave a Reply

Your email address will not be published.