Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Langkah-Langkah Untuk Memohon Jawatan Guru Kontrak Di Bawah Program Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41

Pengambilan Khas Jawatan Guru Kontrak DG41 atau Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 secara Contract of Service (CoS) di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) seluruh negara bagi tahun 2021 kini dibuka.

Maklumat jawatan

1) Jawatan/Gred: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 (Contract of Service);

2) Gaji permulaan RM 2,188.00;

3) Pelantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 (Contract of Service) adalah tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2016; dan

4) Layak menerima caruman PERKESO berdasarkan surat Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) rujukan PKJ:KJ.208/KPM bertarikh 24 April 2019 dan surat Jabatan Perkhidmatan Awam rujukan JPA.600-12/1/11(29) bertarikh 16 Mei 2019.

Keterangan program

Pengambilan Khas Jawatan Guru Kontrak DG41 ini adalah bagi penempatan di:

1) Sekolah Kebangsaan (SK) – Opsyen yang ditawarkan:

 • Pendidikan Islam
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Khas
 • Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan
 • Bahasa Semai

2) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) – Opsyen yang ditawarkan:

 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan
 • Bahasa Melayu
 • Pendidikan Islam
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Khas
 • Pendidikan Moral
 • Sejarah
 • Reka Bentuk Dan Teknologi
 • Bimbingan Dan Kaunseling
 • Pendidikan Muzik

3) Sekolah Menengah (Aliran Perdana) – Opsyen yang ditawarkan:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan
 • Tahfiz
 • Bahasa Cina
 • Pendidikan Khas
 • Pendidikan Seni Visual

4) Sekolah Menengah (Aliran Teknik dan Vokasional) – Opsyen yang ditawarkan:

 • Teknologi Elektrik
 • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
 • Teknologi Pemesinan Industri
 • Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
 • Teknologi Automotif
 • Akuakultur
 • Senibina Landskap
 • Pemprosesan Hasil Pertanian
 • Teknologi Enjin Marin
 • Teknologi Pembuatan Bot
 • Seni Reka Fesyen

Syarat kelayakan

1) Warganegara Malaysia;

2) Sihat tubuh badan;

3) Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari Universiti Awam (UA)/Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dalam dan luar negara dalam opsyen berkaitan sahaja yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK/CGPA minimum 2.50;

4) Memiliki sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan;

5) Bagi opsyen Bahasa Inggeris, perlu mencapai sekurang-kurangnya Band C1 dalam piawaian Common European Framework of Reference (CEFR) atau Band 5 dalam peperiksaan Malaysian University English Test (MUET);

6) Bagi pemohon semua opsyen di SJKC (kecuali Bahasa Melayu/Pendidikan Islam/Bahasa Inggeris) perlu memiliki sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Cina di peringkat SPM;

7) Bagi pemohon opsyen Tahfiz, perlu memiliki Sijil Tahfiz Malaysia atau Diploma Tahfiz yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; dan

8) Bagi pemohon opsyen Bahasa Semai calon perlulah:

 • Memiliki kelulusan dalam bidang Bahasa Semai; atau
 • Memiliki kelulusan bukan dalam bidang Bahasa Semai tetapi penutur asli (native speaker) dalam bahasa tersebut; atau
 • Memiliki kelulusan bukan dalam bidang Bahasa Semai tetapi mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa tersebut.

Tarikh permohonan

Mulai 27 September 2021 sehingga 10 Oktober 2021. Berikut merupakan tarikh-tarikh penting program:

1 Program Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41

Baca juga: Cara-Cara Memohon Jawatan Guru Di Bawah Program Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 Secara ‘One-Off’ Tahun 2021 (Permohonan telah ditutup)

LANGKAH-LANGKAH

1) Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari portal Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) di: https://mypdpp.moe.gov.my

LANGKAH-LANGKAH

2) Rujuk ‘LANGKAH PERMOHONAN’ dan ‘Panduan ikon’ yang diberi. Klik ikon ‘Daftar Permohonan Baharu’ untuk mendaftar.

Panduan Ikon

3) Isi butiran yang diperlukan dan klik ‘Ya, Daftar Permohonan’.

Pendaftaran Baharu

4) Selepas berjaya mendaftar, ‘Log Masuk Permohonan’ dengan memasukkan ‘NO. KAD PENGENALAN’ dan ‘KATA LALUAN’.

5) Buat semakan kelayakan, permohonan dan pengesahan mengikut arahan yang diberi.

6) Pemohon yang layak akan dipanggil untuk menduduki Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) sebelum ditemu duga.

Selamat berjaya!

NOTA:

 • Semakan berhubung kelayakan menduduki UKCG, panggilan temu duga boleh dibuat di laman web IPGM di https://mypdpp.moe.gov.my
 • Semua pemohon perlu mendapatkan surat pengiktirafan ijazah daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk dibawa semasa menghadiri temu duga yang boleh dimuat turun daripada laman web berikut:

http://www2.mqa.gov.my/mqr

http://www2.mqa.gov.my/esisraf

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai langkah-langkah untuk memohon jawatan guru kontrak di bawah Program Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41, sila hubungi:

Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-3, Blok 2250
Jalan Usahawan 1
63000 CYBERJAYA

Telefon: 03-8312 6666
Laman web: http://ipgm.moe.edu.my
E-mel: [email protected]

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.