Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Langkah-Langkah Untuk Memohon Inisiatif Pembiayaan Digital (DFI) Anjuran SME Corp Malaysia

Usahawan dalam sektor Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) adalah dipelawa untuk memohon Inisiatif Pembiayaan Digital atau Digital Financing Initiative (DFI) anjuran SME Corp Malaysia.

Apakah Inisiatif Pembiayaan Digital (DFI) SME Corp Malaysia?

DFI atau Digital Financing Initiative merupakan projek perintis yang dijalankan oleh SME Corp Malaysia yang bertujuan untuk menyediakan akses mudah dan pantas kepada pembiayaan untuk PKS melalui platform digital.

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp Malaysia) merupakan agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) yang menyelaras pelaksanaan program pembangunan bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

Mengambil kira kekangan kewangan yang dihadapi PKS akibat pandemik COVID-19, SME Corp Malaysia memperkenalkan DFI bagi membantu menangani cabaran yang dihadapi PKS dalam tempoh yang mencabar ini.

Konsep DFI

Dalam program ini, SME Corp Malaysia bekerjasama dengan microLEAP bagi tujuan berikut:

1) Menyediakan penyelesaian pembiayaan jangka pendek yang inovatif dan cepat untuk PKS melalui platform digital.

2) Memudahkan proses dokumentasi pemohon.

3) Menawarkan produk patuh syariah dengan akses 24 jam dan 7 hari seminggu untuk permohonan pembiayaan dalam talian.

Baca juga: Langkah-Langkah Untuk Mendaftar Dalam Program Latihan Asas Keusahawanan Secara Dalam Talian N-GENE Anjuran MEDAC

Jumlah pembiayaan

PKS boleh memohon pembiayaan jangka pendek dari minimum RM50,000 sehingga RM500,000 pada kadar pembiayaan tetap 2% setahun untuk:

1) Modal kerja (bagi tujuan perbelanjaan operasi seperti pembelian inventori dan bahan mentah)

2) Penambahbaikan perniagaan (berhak untuk penukaran geran sehingga 50% daripada perbelanjaan yang layak, tertakluk kepada kelulusan SME Corp Malaysia) untuk:

  • Pembelian mesin dan peralatan
  • Aplikasi Sistem, eCommerce, e-Pembayaran dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
  • Pembungkusan dan produk pembungkusan
  • Pengiklanan dan promosi
  • Persijilan dan Sistem Pengurusan Kualiti

NOTA:

  • Penukaran geran sepadan ditetapkan sehingga 50% (maksimum RM250,000).
  • Yuran pemprosesan permohonan ditetapkan pada 5% daripada jumlah pembiayaan (maksimum RM5,000 bagi setiap permohonan dan ditanggung oleh pemohon).
  • Yuran pemotongan semakan kredit ditetapkan sebanyak RM50 bagi setiap permohonan (ditanggung oleh pemohon).

Inisiatif Pembiayaan Digital (DFI) SME Corp Malaysia

Syarat kelayakan

1) Berstatus PKS yang sah.

2) Berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

3) Sekurang-kurangnya 60% milikan tempatan.

4) Telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.

5) Komited untuk menjalani penilaian SCORE/M-CORE (wajib bagi kes penukaran geran).

Dokumen yang diperlukan

1) Salinan MyKad (depan dan belakang).

2) Salinan MyKad penjamin (depan dan belakang).

3) Penyata bank perniagaan (sekurang-kurangnya untuk 3 bulan terkini).

4) Penyata kewangan (3 tahun terkini atau dari tarikh daftar perniagaan sehingga yang terkini).

5) Foto profil pemilik perniagaan.

LANGKAH-LANGKAH

1) Layari https://smecorp.microleapasia.com/ms/

2) Klik ‘MOHON SEKARANG’.

LANGKAH-LANGKAH

3) Isi bahagian yang berkaitan untuk ‘CIPTA AKAUN’ atau ‘DAFTAR MASUK’.

Permohonan DFI

4) Permohonan boleh dihantar terus dengan mengklik ‘HANTAR’ atau disambung semula dengan kembali ke halaman tersebut pada bila-bila masa.

Maklumat lanjut

Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan mengenai langkah-langkah untuk memohon Inisiatif Pembiayaan Digital atau Digital Financing Initiative (DFI) anjuran SME Corp Malaysia, sila hubungi:

Digital Financing Initiative Secretariat,
Business Advisory & Support Division,
SME Corp. Malaysia,
Level 4, Block B, Platinum Sentral,
Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur
E-mel: [email protected]

ATAU

microLEAP PLT
Talian WhatsApp : 011-5917 1212 (9 pagi – 5 petang)
Talian Hotline: 03-7954 0002/1212/2000
E-mel: [email protected]

Sumber: Laman Web Rasmi SME Corp Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published.