Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Langkah-Langkah Untuk Membuat Penamaan Bagi Simpanan KWSP

Apabila ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) membuat penamaan, mereka boleh memilih individu atau institusi untuk menerima dan mentadbir simpanan mereka sekiranya mereka meninggal dunia.

Apakah penamaan KWSP?

Membuat penamaan KWSP merupakan pengisytiharan secara bertulis yang dibuat oleh ahli dalam Borang KWSP 4 bagi melantik atau menamakan seseorang atau mana-mana orang sebagai benefisiari atau bertindak sebagai wasi/pentadbir (bagi orang yang beragama Islam) ke atas simpanan KWSP ahli apabila ahli meninggal dunia.

Manfaat penamaan

1) Memudahkan dan memendekkan proses pengeluaran.

2) Mengelakkan sebarang kos dan kerumitan mendapatkan dokumen pihak ketiga dari Pejabat Tanah/Mahkamah.

3) Memastikan waris mewarisi simpanan anda tanpa sebarang kesukaran.

Baca juga: Cara-Cara Untuk Membuat Caruman Sukarela Dengan Insentif Persaraan (i-Saraan) KWSP

Syarat kelayakan untuk membuat penamaan

1) Berumur 18 tahun ke atas.

2) Warganegara Malaysia ATAU Penduduk Tetap (PR)/Bukan Warganegara (menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998).

Syarat kelayakan untuk menjadi penama

1) Mana-mana individu: Ahli digalakkan untuk menamakan waris terdekat (suami/isteri, ibu/bapa, anak-anak) bagi mengelakkan kesulitan di kemudian hari

ATAU

2) Institusi yang diluluskan – Amanah Raya Berhad (ARB): Sebagai penama/pentadbir.

NOTA:

  • Sekiranya ahli memilih untuk menamakan ARB sebagai penama, ARB adalah Pentadbir kepada SEMUA (100%) bahagian simpanan ahli.
  • Ahli (bukan Islam) juga boleh menamakan ARB sebagai Pemegang Amanah kepada penama yang berumur kurang daripada 18 tahun.

Dokumen yang diperlukan

Warganegara
1) Salinan Kad Pengenalan (KP) Awam/KP Malaysia (MyKad)/Kad Pengenalan Tentera.
2) KP Polis & Surat Majikan (menyatakan No. KP Polis & No. KP Awam merujuk kepada orang sama).
3) Salinan dokumen pengenalan diri penama-penama.

Pemastautin Tetap
1) KP Pemastautin Tetap (MyPR).
2) Salinan dokumen pengenalan diri penama-penama.

Bukan Warganegara (berdaftar sebelum 1 Ogos 1998)
1) Salinan pasport.
2) Salinan dokumen pengenalan diri penama-penama.

Jika tiada penamaan

Sekiranya ahli tidak menamakan sesiapa sebelum kematian ahli, waris ahli yang layak boleh menghantar permohonan Pengeluaran Kematian ke pejabat KWSP.

LANGKAH-LANGKAH

1) Penamaan boleh dibuat oleh ahli dengan melengkapkan Borang KWSP 4 dan mengemukakan sendiri di mana-mana cawangan KWSP di seluruh negara semasa hayat ahli. <Muat turun Borang KWSP 4>

1 Borang KWSP 4

2) Semakan maklumat penamaan boleh dibuat di mana-mana cawangan terdekat atau gunakan i-Akaun (Ahli) atau aplikasi mudah alih KWSP untuk akses yang lebih mudah dan cepat.

LANGKAH-LANGKAH

Maklumat lanjut

Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan mengenai langkah-langkah untuk membuat penamaan bagi simpanan KWSP, sila ke:

  1. Laman web rasmi KWSP di pautan www.kwsp.gov.my
  2. Ask ELYA di laman web rasmi KWSP
  3. Media sosial rasmi KWSP  (Facebook | Twitter | Instagram)
  4. Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-8922 6000

Sumber:  KWSP

Leave a Reply

Your email address will not be published.