Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Langkah-Langkah Untuk Memohon Bantuan Geran Pelancaran (GP) RM2,700 Secara ‘One-Off’ Dari JKM

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) menyediakan bantuan Geran Pelancaran (GP) RM2,700 secara ‘one-off’ untuk mereka yang layak.

Apakah Geran Pelancaran (GP)?

Geran Pelancaran atau GP merupakan salah satu Skim Bantuan Sekaligus yang disediakan oleh JKM di bawah Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dalam bentuk tunai untuk kumpulan sasar yang memerlukan.

Langkah ini diwujudkan sebagai bantuan modal bagi mereka untuk mula menceburi bidang perusahaan atau perniagaan secara kecil-kecilan.

Baca juga: Langkah-Langkah Untuk Memohon Skim Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Untuk Golongan Warga Emas

Tujuan GP

1) Pemerkasaan ekonomi bagi kumpulan sasar JKM yang produktif, mempunyai minat, kemahiran dan potensi agar dapat menjana pendapatan bagi individu/keluarga.

2) Mewujudkan program pembangunan dan pengintergrasian bagi membantu klien JKM mencapai matlamat untuk berdikari dan meningkatkan taraf hidup tanpa bergantung sepenuhnya kepada bantuan kerajaan.

Kadar GP

Maksimum RM2,700 secara ‘one-off’.

Tempoh kaji semula

Seliaan dibuat oleh JKM setiap 3 bulan.

Syarat kelayakan

1) Warganegara dan bermastautin di Malaysia.

2) Kumpulan sasar JKM.

3) Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa.

4) Penerima bantuan bulanan JKM atau anak-anak mereka, Orang Kurang Upaya (OKU) yang sedang mendapat bantuan JKM, bekas pelatih dari institusi kebajikan dan kes-kes seliaan akhlak serta lain-lain klien JKM atau mana-mana kes yang berkeperluan dan layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

NOTA: Bantuan GP ini disediakan buat penerima bantuan JKM yang sedang menerima bantuan sedia ada dari JKM sahaja. Untuk melayakkan diri, permohonan untuk menerima Skim Bantuan Kebajikan JKM adalah diperlukan terlebih dahulu. Sila rujuk senarainya DI SINI.

1 LANGKAH-LANGKAH

LANGKAH-LANGKAH

1) Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta hadir sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian dengan membawa dokumen sokongan semasa seperti berikut:

  • Salinan Kad Pengenalan diri pemohon.
  • Salinan Kad Pengenalan suami/isteri/ibu/bapa/anak yang tinggal bersama.
  • Salinan sijil kelahiran anak-anak/ahli keluarga yang tinggal bersama.
  • Salinan penyata gaji (jika ada).
  • Lain-lain dokumen yang berkaitan.

2) Permohonan akan diproses sekiranya borang permohonan telah lengkap diisi dan dokumen sokongan yang berkaitan telah dilampirkan bersama.

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan mengenai langkah-langkah untuk memohon bantuan Geran Pelancaran (GP) RM2,700 secara ‘one-off’ dari JKM, sila hubungi JKM berhampiran atau ibu pejabat JKM di:

Jabatan Kebajikan Masyarakat
Aras 6, 9-18,
No 55, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya

Telefon : 03 – 8323 1000
Faks : 03 – 8323 2045
E-mel: [email protected]

Sumber: Portal Rasmi JKM

Leave a Reply

Your email address will not be published.