Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Cara Untuk Membuat Taksiran Dan Bayaran Duti Setem Menggunakan Sistem STAMPS

Urusan taksiran dan bayaran duti setem kini boleh dibuat menggunakan sistem STAMPS yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

Apakah STAMPS?

Stamp Assessment And Payment System (STAMPS) merupakan sistem yang digunakan oleh LHDNM untuk semua urusan taksiran dan bayaran duti setem bagi menggantikan Sistem Frangki Digital 2.0 (DFS 2.0) yang digunakan sebelum ini di semua Pejabat Setem Cawangan (PSC), Pejabat Satelit, Pusat Khidmat Hasil (PKH) dan Pusat Transformasi Bandar (UTC).

Tarikh berkuatkuasa

1 Julai 2021.

Jenis-jenis penyeteman

Jenis Penyeteman Contoh Perjanjian
Pindah Milik Harta Tanah Borang 14A, Deed of Assignment, Memorandum of Transfer
Pindah Milik Saham Borang Pindah Milik Saham (Section 105 Form Of Transfer Of Securities)
Pindah Milik Perniagaan Perjanjian Pindah Milik Perniagaan
Sekuriti Perjanjian Kontrak/Perkhidmatan (Service)/Perjanjian Pinjaman/Lesen/Hire Purchase/Bank Guarantee/Bond/Sewa Peralatan/Sewa mesin/Sewa harta alih
Sewa/Pajakan Perjanjian sewa bilik, rumah, pejabat, kilang, tanah kosong, harta tak alih/pajakan tanah
Penyeteman Am Perjanjian Am, Akuan Berkanun, Perkongsian, Employment Contract dan lain-lain perjanjian selain daripada kategori di atas dan dikenakan duti tetap

Kaedah-kaedah penyeteman

1) Sijil Setem – Bagi permohonan adjudikasi yang dibuat melalui sistem STAMPS. Sijil Setem akan dijana secara elektronik sebaik sahaja bayaran ke atas Notis Taksiran duti setem diterima sama ada secara dalam talian atau di kaunter duti setem LHDNM sebagai bukti penyeteman.

  • Sijil Setem perlu dikepilkan atau dilekatkan kepada mana-mana surat cara yang berkaitan bagi membolehkan ianya dianggap telah disetemkan dengan sempurna.
  • Semakan ketulenan Sijil Setem boleh dilakukan di portal STAMPS atau telefon pintar melalui aplikasi Android/iOS.

2) Setem Tertera – Bagi penyeteman duti setem yang dibuat di Pejabat Setem Cawangan yang berada di Cawangan-cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) seluruh negara dan Pusat Khidmat Hasil (PKH) melalui Sistem Frangki Digital.

3) Setem Hasil – Hanya boleh didapati di semua Pejabat Pos seluruh Malaysia pada nilai harga RM1, RM5, RM10, RM50, RM100 dan RM250. Pembatalan Setem Hasil ke atas surat cara-surat cara boleh dilakukan di Pejabat Setem Cawangan, PKH dan Pejabat Setem Daerah.

  • Jadual 2, Akta Setem 1949 juga memberi kuasa kepada mana-mana orang tertentu untuk membatalkan Setem Hasil ini. Setem Hasil hanya boleh digunakan bagi surat cara yang dikenakan duti setem tidak melebihi RM500 sahaja.
  • Sekiranya duti setem yang dikenakan adalah melebihi RM500, pemohon hendaklah menggunakan kaedah penyeteman sijil STAMPS atau Setem Tertera yang dinyatakan di atas. Kedua-dua kaedah ini hanya boleh dibuat di Pejabat Setem Cawangan dan PKH.

4) Duti Kompaun – Dikhaskan kepada bayaran duti setem secara kompaun ke atas cek, polisi insurans, nota kontrak, Memorandum of Association & Article of Association dan Borang Bekalan Tenaga Elektrik TNB (Electric Supply Form) oleh pihak yang di peruntukkan di dalam Seksyen 9 Akta Setem 1949.

5) Resit Rasmi – Dibuat melalui pengeluaran Resit Kewangan 38 atau Resit rasmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Setem. Resit rasmi perlu dikepilkan atau dilekatkan kepada mana-mana surat cara yang berkenaan bagi membolehkan ianya dianggap telah disetemkan dengan sempurna.

Baca juga: Cara Untuk Semak Bantuan Kehilangan Pendapatan (BKP) Sebanyak RM500 Secara ‘One-Off’ Mulai 26 Oktober 2021

Kaedah pembayaran

Dalam talian

1) Financial Process Exchange (FPX)

2) Bill Payment menggunakan CIMBChannel atau Public Bank

  • Nombor adjudikasi digunakan sebagai nombor rujukan untuk pembayaran.

Kaunter Duti Setem

1) Tunai

2) Bank Draf

3) Cek Anak Guam (Firma Guaman)

4) Wang Pos

5) Kiriman Wang

6) Setem Hasil (tidak melebihi RM500)

  • Pembayaran dibuat kepada PEMUNGUT DUTI SETEM.

LANGKAH-LANGKAH

LANGKAH-LANGKAH

Ejen – Bagi pemilik atau pekerja yang diberi kuasa oleh pihak syarikat/perniagaan/agensi seperti firma guaman, bank, syarikat insurans dan lain-lain, semua jenis penyeteman boleh dibuat terus menggunakan STAMPS.

1) Daftar ID Pengguna Baharu (ejen) bagi pihak syarikat di https://stamps.hasil.gov.my

2) Log Masuk STAMPS dan isi Borang Permohonan Taksiran.

3) Semak Notis Taksiran.

4) Bayar Duti Setem.

5) Cetak Sijil Setem.

Individu – Bagi individu persendirian yang ingin membuat penyeteman Pindah Milik Harta Tanah, Saham atau Perniagaan, individu tersebut hanya perlu hadir terus ke kaunter untuk urusan penyeteman.

  • Sila bawa bersama perjanjian asal dan dokumen sokongan pindah milik untuk taksiran dan bayaran duti.

Untuk jenis penyeteman selain dari itu seperti Sekuriti, Sewa/Pajakan dan Penyeteman Am, individu tersebut perlu mendaftar menggunakan sistem STAMPS dan hadir ke kaunter LHDNM.

  • Sila bawa bersama perjanjian asal untuk disemak oleh pegawai penaksir sebelum sijil setem dicetak oleh pegawai kaunter untuk dikepilkan ke atas perjanjian.

1) Daftar ID Pengguna Baharu (individu) di https://stamps.hasil.gov.my

2) Log masuk STAMPS, isi maklumat perjanjian dan hantar permohonan secara dalam talian. Sila rekod No. Deraf permohonan yang dijana oleh sistem untuk rujukan.

3) Hadir ke kaunter LHDNM dengan membawa No. Deraf dan dokumen perjanjian asal untuk semakan dan taksiran.

4) Bayar Duti Setem.

5) Terima Sijil Setem.

MUAT TURUN:

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklum balas mengenai cara untuk membuat taksiran dan bayaran duti setem menggunakan sistem STAMPS, sila hubungi:

Sumber: Portal Rasmi LHDNM

Leave a Reply

Your email address will not be published.