Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Cara Buat Tuntutan Insurans Bagi Mangsa Banjir Menurut Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) Dan Malaysian Takaful Association (MTA)

Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan Persatuan Takaful Malaysia atau Malaysian Takaful Association (MTA) bersedia membantu mempercepatkan proses tuntutan insurans bagi kerugian yang dialami oleh mangsa banjir baru-baru ini dengan meminimumkan kesan kewangan dan memberikan pertimbangan khas mengikut kes.

Baca juga: Langkah-Langkah Untuk Membuat Tuntutan Insurans Banjir Bagi Pelanggan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Nasihat dan saranan dari PIAM dan MTA

Dalam satu kenyataan bersama, PIAM dan MTA berkata, semakan perlu dibuat memandangkan bencana banjir merupakan perlindungan pilihan atau opsyen di bawah sijil polisi kebakaran dan kenderaan motor standard. Oleh yang demikian:

1) Semua pemegang polisi/sijil dinasihatkan menyemak perlindungan polisi mereka untuk memastikan harta mereka diinsuranskan terhadap kerosakan akibat bencana banjir.

2) Semua pemegang polisi/sijil dinasihatkan untuk menghubungi pengantara dan/atau penanggung insurans atau pengendali takaful masing-masing untuk mendapatkan nasihat dan penjelasan lanjut kerana skop perlindungan, terma dan syarat termasuk bantuan yang diberikan oleh syarikat insurans atau pengendali takaful mungkin berbeza dengan yang lain.

3) Sekiranya berlaku kerugian banjir, pemegang polisi/sijil perlu melaksanakan beberapa langkah bagi memastikan syarikat insurans/pengendali takaful dapat membantu menyediakan proses tuntutan lebih cepat.

LANGKAH-LANGKAH

1) Pelanggan perlu semak bagi memastikan polisi/sijil dilanjutkan untuk perlindungan banjir.

2) Pelanggan perlu memaklumkan kepada ejen/pengantara dengan butiran kerugian.

3) Pelanggan perlu memberikan maklumat lengkap termasuk menyediakan semua dokumentasi sokongan berkaitan kepada pengendali takaful atau penanggung insurans termasuk gambar jika ada.

4) Syarikat insurans/pengendali takaful boleh melantik penyelaras kerugian bebas untuk membantu pelanggan terjejas memfailkan tuntutan bergantung kepada jumlah kerugian.

Nombor untuk dihubungi

Untuk membuat tuntutan insurans dengan kadar segera, PIAM dan MTA turut menyediakan nombor yang boleh dihubungi oleh mangsa banjir:

Syarikat insurans

1) AIG Insurance Malaysia Berhad
Hotline: 1800-88-8811 atau 03-2118 0188

2) AIA General Berhad
Hotline: 1300-88-1899

3) Allianz General Insurance Company (M) Berhad
Allianz Road Rangers (24-hours Accident/Roadside Assistance): 1-800-22-5542

4) AmGeneral Insurance Berhad
Hotline Kurnia: 1800-88-3833
Hotline AmAssurance: 1800-88-6333

5) AXA Affin General Insurance Berhad
Tuntutan Banjir 24/7 Hotline: 03-7989 0310

6) Berjaya Sompo Insurance
Hotline Pengurusan Bencana (24-jam sehari dan 7 hari seminggu):
Bukan Kenderaan Motor: 1800-18-8010
Kenderaan Motor: 1800-18-8033

7) Chubb Insurance Malaysia Berhad
Hotline: 03-2058 3000 atau 1-800-88-3226

8) Etiqa General Insurance Berhad
Careline Tuntutan Banjir:
03-2692 8188 (Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis)
03-4270 7735/5068 (Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak)

9) Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad
Hotline: 1300-13-1088

10) Liberty Insurance Berhad
Hotline:1300-88-8990

11) Lonpac Insurance Berhad
Hotline: 03-2262 8666

12) MPI Generali Insurans Berhad
Hotline- 03-20349888

13) MSIG Insurance (Malaysia) Berhad
MSIG Talian Home Assist 24 Jam: 1-300-88-0863

14) Pacific & Orient Insurance Company Berhad
Hotline: 1800-88-2121

15) Progressive Insurance Berhad
Hotline: 1800-88-8458

16) QBE Insurance (M) Berhad
Hotline: 1-300-88-4847

17) RHB Insurance Berhad
Hotline 24/7: 1300-88-0881 atau WhatsApp: 012-6031978

18) The Pacific Insurance Berhad
Hotline: 1800-88-1629

19) Tokio Marine Insurans (M) Berhad
WhatsApp: 03-20278488

20) Tune Insurance Malaysia Berhad (Tune Protect Malaysia)
Tuntutan Banjir 24/7 Bagi Kenderaan Motor: 1800-22-8863
Tuntutan Banjir 24/7 Bagi Kediaman/Komersial: 03-7989 0310

21) Zurich General Insurance Malaysia Berhad
Hotline: 1-300-888-622

Syarikat takaful

1) Etiqa General Takaful Berhad
Bantuan 24 Jam WhatsApp: 1-800-88- 6491
Careline Tuntutan Banjir:
03-2692 8188 (Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis)
03-42707735/5068 (Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak)

2) Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
Telefon: 1-300-88-252 385

3) Takaful Ikhlas General Berhad
Telefon: 03 2723 9696

4) Zurich General Takaful Malaysia Berhad
Hotline Banjir 24 Jam Zurich: 03-4270 0024 atau 017-304 6288

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai cara buat tuntutan insurans bagi mangsa banjir menurut Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan Malaysian Takaful Association (MTA), sila hubungi:

PIAM

Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM)
Wisma PIAM,
150, Jalan Tun Sambanthan,
Brickfields, 50470 Kuala Lumpur.
Telefon: 03-2274 7399
Laman web: https://piam.org.my

ATAU

MTA

Malaysian Takaful Association (MTA)
No. 4, 21st Floor, Main Block, Menara Takaful Malaysia,
Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.
Telefon: 03-2031 8160
Laman web: https://www.malaysiantakaful.com.my

Sumber: MalayMail.com, BHOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published.