Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Cara-Cara Untuk Memohon Pembiayaan Peribadi Tanpa Cagaran BSN MyRinggit-i Banjir

Bank Simpanan Nasional (BSN) telah memperkenalkan pembiayaan peribadi tanpa cagaran MyRinggit-i Banjir bagi membantu meringankan beban mangsa banjir baru-baru ini.

Apakah BSN MyRinggit-i Banjir?

BSN MyRinggit-i Banjir merupakan inisiatif kerajaan yang disediakan khusus bagi membantu mereka yang terkesan akibat bencana banjir pada bulan Disember 2021 di Malaysia dan ditawarkan dalam bentuk pembiayaan peribadi tanpa cagaran.

BACA: Langkah-Langkah Untuk Memohon Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) 2022

Syarat kelayakan

1) Warganegara Malaysia.

2) Tinggal di lokasi yang disahkan terjejas (berdasarkan pengesahan oleh Pegawai Daerah/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Laporan Polis).

3) Bukan seorang yang diistiharkan muflis.

4) Hanya satu permohonan sahaja yang dibenarkan untuk satu isi rumah.

Jumlah pembiayaan

Sehingga RM10,000.

Tempoh pembiayaan

3.5 tahun termasuk moratorium (penangguhan bayaran) untuk 6 bulan pertama ke atas pembayaran ansuran bulanan.

Kadar keuntungan

0% (Tiada).

Kaedah pembayaran

1) Tunai di kaunter BSN.

2) Arahan Tetap/Standing Instruction.

3) Perbankan Internet (IBG)/e-payment.

4) Mesin ATM/CDM/myBSN.

5) Mana-mana kaedah yang dibenarkan oleh BSN.

Dokumen sokongan yang diperlukan

1) Salinan Kad Pengenalan.

2) Salinan bil elektrik rumah yang terjejas.

3) Surat pengesahan daripada Pegawai Daerah/JKKK/Laporan Polis berkenaan rumah yang terjejas (muat turun DI SINI).

Jadual ansuran bulanan

Amaun Pembiayaan (RM) Jumlah Ansuran Bulanan (RM)
1,000 28
2,000 56
3,000 84
4,000 112
5,000 139
6,000 167
7,000 195
8,000 223
9,000 250
10,000 278

Berikut adalah simulasi jumlah bayaran ansuran yang perlu dibayar pada setiap bulan bermula pada bulan ketujuh dalam tempoh pembiayaan.

  • Jumlah pembiayaan: RM10,000
  • Tempoh pembiayaan: 3.5 tahun
  • Kadar keuntungan: 0%
  • Jumlah bayaran ansuran yang perlu dibayar setiap bulan: RM278
  • Jumlah bayaran ansuran yang perlu dibayar pada bulan terakhir: RM270
  • Jumlah keseluruhan bayaran di akhir tempoh pembiayaan 3.5 tahun adalah RM10,000

NOTA: Nota: Jadual ansuran bulanan ini adalah berdasarkan pembiayaan pada kadar keuntungan efektif 0.00% dan tempoh pembiayaan 3.5 tahun termasuk moratorium (rehat bayaran) 6 bulan pertama ke atas pembayaran ansuran bulanan. Jadual ini hanyalah sebagai rujukan.

LANGKAH-LANGKAH

BSN MyRinggit-i Banjir

1) Layari https://bsncheckin.com.my/floodfinancing/applicationform.aspx, ikuti arahan yang diberikan dan klik ‘Submit’ (bagi pelanggan yang mempunyai masalah/tidak mempunyai akses internet, sila kunjungi mana-mana Cawangan BSN yang berdekatan untuk membuat permohonan). Rujuk infografik di bawah ini untuk gambaran ringkas:

LANGKAH-LANGKAH

2) Pihak BSN akan memaklumkan status permohonan melalui sistem pesanan ringkas (SMS) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan dilakukan. Pelanggan juga boleh menyemak status permohonan dari semasa ke semasa melalui pautan https://bsncheckin.com.my/FloodFinancing/checkstatus.aspx

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai cara-cara untuk memohon pembiayaan peribadi tanpa cagaran BSN MyRinggit-i Banjir, sila hubungi BSN di:

ATAU kunjungi mana-mana Cawangan BSN yang berdekatan.

Sumber: Portal Rasmi BSN

Leave a Reply

Your email address will not be published.